FANDOM


Dziura Uruków

Widok Ogólny

Dziura Uruków – twierdza uruków w Mordorze. Leży na wschód od Czarnej Bramy.

Opis Edytuj

Dziura Uruków była dawniej miastem targowym. Mieszkali tu Wygnańcy z Udûnu, ale gdy Sauron powrócił do Mordoru stała się obozem niewolniczym.

Tutaj trafia większość niewolników Saurona po to by otrzymać konkretny przydział. Ci którzy nie przeżyją stają się pożywieniem dla Uruków lub Szczurów Mordoru.

Podział Edytuj

Dziura Uruków

Widok ogólny na Dziurę Uruków

Dziura Uruków dzieli się na trzy obszary.

Najbardziej wysuniętym na zachód obszarem jest Obóz Jeniecki. Tutaj znajdują się liczne klatki z niewolnikami, oraz wieże strażnicze, obsadzone strzelcami.

Centralny obszar zwie się Dziurą Uruków i jest oddzielony od obozu jenieckiego szerokim mostem od zachodu. Znajdują się tutaj liczne i najwyższe w całym mieście domy z drewna.

Ostatni obszar leży na wschodzie i jest nazywany Ubitą Ziemią Uruków. Mieści się tam miejska arena, na której toczone są walki z dzikimi bestiami i rozstrzygane są spory między rywalizującymi ze sobą kapitanami.